A honlap az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Alapítvány célja

Alapítvány általános céljai:

A pszichiátriai osztályon kezelt pszichiátriai és szenvedélybetegségben szenvedők, a krízis helyzetbe került emberek pszicho-szociális támogatása; szociális, mentális problémáik enyhítése, a munkaképes állapot visszaállítása.

Alapítvány célkitűzései részletesen:

  • szociális segélykeret megteremtése, amely az egzisztenciálisan kiszolgáltatott helyzetbe került betegek átmeneti támogatását biztosítaná / pl.: higiéniai eszközök vásárlása
  • a betegek és hozzátartozók részére információs anyagok készítése, kibocsátása
  • a pszichiátriai osztály szolgáltatásainak bővítése a magasabb színvonalú terápia, a betegek hatékony gyógyítása érdekében 6 tárgyi feltételek, eszközök beszerzése
  • a pszichiátria osztályon működő foglakoztatás elősegítése
  • szakmai rendezvények szervezése, támogatása
  • a pszichiátriai osztályon dolgozók szakmai, kulturális előmeneteli lehetőségeinek javítása, rekreációs igényeinek lehetőség szerinti támogatása
  • különböző pályázatokon, tanulmányutakon, tapasztalatcserében, tudományos rendezvényeken, egyéb speciális tanfolyamokon való részvétel biztosítása